INDIGO

Kabinet za razvojnu podršku

(ISKUSTVA RODITELJA)

- Teta Tereza je bila najvažnija osoba u ranom razvoju moje kćeri s autizmom. Pokazala nam je kako treba biti hrabar, da nije dobro  ići uvijek lakšim putem i kako se nikad ne treba miriti s tim da dijete nešto ne može, već uvijek pokušati i ustrajati. A rezultati onda ne izostanu... Jedini terapeut koji me znao našpotati ako sam posustala, ali uvijek dobronamjerno. Mene je to drzalo i vodilo, i dan danas me vodi....Hvala Tereza!

Lidija Bišćan

 12 godina pratim rad gospođe Tereze Glučina Ravnik, počevši od Zagreba gdje je radila u ustanovi za djecu s teškim oblicima autizma. Način na koji je obavljala taj mukotrpan posao, s velikim žarom i motivacijom, mogu reći da je tu „ispekla zanat „. U ranoj fazi ( s navršene dvije godine ) g-đa Tereza je sa svojim timom detektirala razvojne i komunikacijske probleme moga djeteta. Ona kao jedan od pionira floor time terapije u R. Hrvatskoj imali smo veliku sreću da je tu terapiju kao i druge edukacijsko rehabilitacijske oblike koristila u radu s mojim djetetom. Uz to, kontinuirani savjeti meni kao roditelju, stalna komunikacija sa stručnjacima različitih profila ( logopedi, psiholozi, itd ), sa stručnim timom u dječjem vrtiću te ono vrlo bitno – njena izuzetna prirodna nadarenost da iskordinira i iskomunicira sve te subjekte, rezultiralo je učincima koje sam na početku, mogla samo sanjati. Moje dijete je iz ponora podigla na razinu prosječnog učenika ( danas u višem razredu redovne osnovne škole ) Uz sve to, posebno naglašavam da je g-đa Tereza, izvrstan čovjek, s puno razumijevanja, topline i strpljenja za mala ljudska bića kao što su djeca. Ona živi s tim poslom i za taj posao. Nažalost, takvih primjera u našem obrazovnom sustavu, danas nema puno. Na kraju navodim misao našeg poznatog pedagoga i učitelja Davorina Trstenjaka ( iz 19. stoljeća): „ Pravi pedagog – je umjetnik vatreno zaljubljen u svoje djelo. „ Upravo je to moja draga i poštovana g-đa Tereza. Zahvalna mama Z. S.

- Tereza i Sven su počeli svoje druženje i rad kada je Sven imao 4 godine, kako bi potaknuli razvoj njegovih verbalnih i komunikacijskih vještina. Sven je imao blagu hipotoniju od rođenja i mali razvojni pomak motoričkih i verbalnih vještina, pa smo kontinuirano radili na unapređenju njegovih sposobnosti. Najveći izazov koji smo imali je bio Svenov nedostatak pažnje i uspostavljanje i održavanje direktne komunikacije. Tereza je kroz izvrsnu Floortime metodu brzo uspostavila odličan odnos sa Svenom. Gradila je interes i pažnju djeteta a istovremeno sustavno i koncentrirano dizala razinu njegove discipliniranosti i odnosa prema radu. Ubrzo smo i mi svladali osnove Floor metode kojima nas je Tereza aktivno podučila i primjenjivali naučene tehnike u terapijskom radu sa Svenom ali i u svakodnevnim situacijama. Sven je nakon nekoliko mjeseci nadoknadio male zaostatke u razvoju a naš odnos sa sinom je postao puno kvalitetniji jer smo naučili kako ispravno i učinkovito komunicirati. Rad s Terezom bi najtoplije preporučili svima koji imaju izazove s razvojem djece ali i svim ostalim roditeljima koji žele dobro upoznati svoje dijete, naučiti kako kvalitetno komunicirati s djetetom i unaprijediti njegovu pažnju i komunikaciju. Sven sada ide u 5. razred, jedan je od najboljih učenika u razredu, odlično govori engleski i njemački jezik i pliva 3 km u komadu na redovnim treninzima. Najveći izazov je kako ga zaustaviti u priči i zezanju jer je postao veliki brbljavac u međuvremenu :)  Svenovi roditelji.