O MENI

Ja sam Tereza Glučina Ravnik.
Magistra edukacijske rehabilitacije.
Floortime terapeut.
ADOS 2 I PECS I. praktičar.
MAMA i još ponešto...:)


Nakon završenog Magisterija na ERF-u 2010.godine i brojnih specifičnih edukacija. 2015.godine u Barceloni završavam postdiplomski studij na Fakultetu za dječju psihologiju.Tamo sam uže specijalizirala Autizam,intelektualne teškoće i teškoće u ponašanju koji iz njih proizlaze. Nakon 12 godina rada s djecom i odraslima s razvojnim odstupanjima 2022. godine pokrećem vlastiti privatni Kabinet za Razvojnu podršku „INDIGO“. Poseban naglasak je na ranoj intervenciji i dijagnostici djece, sveobuhvatne podrške roditeljima kao i stručnjacima u vrtićima i školama. Smatram da je edukacija i savjetovanje roditelja jednako važno kao rad s djetetom te želim na istom mjestu ponuditi stručnu podršku za djecu i roditelje. Edukacijsko rehabilitacijskim radom i korištenjem najsuvremenijih metoda i pristupa kao što su FLOORTIME, PECS, TEACCH cilj je svakoj obitelji pružiti kvalitetnu i individualiziranu podršku. Cilj je i pružiti podršku u razvoju svakome pojedincu kome je potrebna bilo da se radi o teškoćama u razvoju ili samo privremenim, kratkotrajnim poteškoćama. Ponekad se u razvoju dogodi da samo trebamo da nas netko malo pogura, ponekad ta podrška mora biti intenzivnija, u svakom slučaju samo radom stalno rastemo i idemo prema naprijed. Pomoć u učenju, unapređivanje komunikacije, igre i socijalnih vještina, vještina učenja i pažnje posebna je specijalnost u Indigu. Iako se većina usluga odnosi na ranu intervenciju također pružamo usluge treninga socijalnih i predradnih vještina, vještina samostalnosti, samoodređenja te samozastupanja odraslim osobama i adolescentima sa teškoćama u razvoju. U radu se koriste najsuvremenije metode te individualizirani pristup. U Indigu težimo postići psihomotorički, komunikacijski , spoznajni i socio- emocionalni razvoj međusobno uvažavajući emocionalni aspekt u učenju kao i kognitivni aspekt u emocionalnom razvoju nadopunjavajući ta područja kroz učenje, igru ili savjetovanje. Zahvalna sam svakome djetetu koje je ušlo u moj život i oblikovalo moje djelovanje jer djeca su najveći učitelji.